Solaas.dk

Forfatteren, manuskriptet … og alle de andre


Jeg har haft tre store læremestre (…) Poul Borum lærte mig at tale, Villy Sørensen lærte mig at tie, og Heino Byrgesen lærte mig at elske (…) Mit talent har jeg fået af Gud, men det er ikke nok at have talent, man skal også have en mentor. Den blanding af de tre lærere og så mig har gjort mig til det store geni jeg er.
    Morti Vizki, Berlingske Tidende 2003.

Samtale med forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen om netværk.
Jeg mødte Anne Lise Marstrand-Jørgensen, da vi begge skrev for månedsmagasinet Nova. Hun er skønlitterær forfatter og har senest udgivet romanen Hildegard, som hun har vundet Weekendavisens litteraturpris for.
Andre mennesker har fra begyndelsen haft en stor medindflydelse på hendes udvikling som forfatter.
Hvis vi følger grundtesen i visse psykologiske retninger, der siger, at vi bliver til i mødet med andre mennesker, så er Anne Lise Marstrand-Jørgensen blevet til forfatter i mødet med andre.
Jeg havde en notesbog, hvor jeg skrev, men jeg havde ingen forestilling om, at jeg skulle være forfatter. På en eller anden måde, som jeg i dag ikke kan forklare, så var det lidt fremmed og tabubelagt, siger hun om begyndelsen på forfatterkarrieren.
Det var hendes eks-mand, der først fik lov at læse i hendes notesbog.
Han sagde, det var digte jeg skrev, og at jeg skulle se at komme i gang. Det var ikke fordi, vi talte så meget om det, eller han forstod, hvad jeg skrev, men han gav plads til, at det kunne lade sig gøre. Flere gange om ugen forlod han hjemmet i længere tid, fordi han vidste, at jeg ikke kan skrive, når der er andre i nærheden. Det gav mig det nødvendige rum.
At hun blev forfatter i mødet med andre er selvfølgelig kun én del af sandheden, for talentet og følelsen af indre nødvendighed var der uafhængigt af andre mennesker.
Anne Lise Marstrand-Jørgensen er uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab og havde skrevet for sig selv i mange år inden sin debut, men det var hendes daværende mand, der pressede hende til at sende sin første digtsamling ind til et forlag.
Jeg holdt det selv ud i strakt arm, som om det bare var sådan noget kontoragtigt. Af en eller anden grund var det svært for mig. Det var en rystende oplevelse, da de så ville have det. Lidt som at have været gravid i ni måneder, og så lige inden barnet kommer, så kører de vuggen frem, og man tænker; hvad i alverden skal de dog bruge dén til!? siger hun.
Hendes første digtsamling Vandring inden ophør udkom i 1998 og var, som en barnefødsel, overgangen fra ét liv til et andet liv.
For mig var det at blive forfatter, at tingene gik op. Jeg faldt til ro i mig selv. Jeg havde jo gået med den notesbog, men jeg havde ingen idé om, at det skulle blive til en bog. Det var ikke oppe i mine tanker. Men det var klart som at finde hjem. Jeg var ikke i tvivl om, da det skete, at det var det jeg skulle, siger hun.

At dele er en tillidssag


Siden sin debut i 1998 har Anne Lise Marstrand-Jørgensen udgivet fire digtsamlinger og fire romaner. Hun bruger i dag nære faglige sparringspartnere, som med tiden har udviklet sig til dybe venskaber.
Det er meget vildt at vise sin tekst til andre. Det er grænseoverskridende og kræver et nært bånd til den, der læser. Derfor er det også kun dem, der er inde i den inderste cirkel, jeg giver lov til at læse med undervejs. I processen bliver man sårbar. For at kunne skrive er jeg nødt til at fjerne de almindelige parader og tage imod verden på en anden måde. Det er en meget følsom proces. Det er ikke fordi, andre kan sige noget, der kan sætte det i stå, men folk kan have forskellige agendaer med det de siger. Derfor er det meget vigtigt, at den respons jeg får giver mening, og at der er en respekt for mit arbejde. Det får jeg fra nogen, der véd, hvad det vil sige at skrive og være i en skriveproces. Det er vokset ud af en fortrolighed i venskabet, som gør det muligt. Det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis jeg ikke følte mig tryg.
Hendes netværk består af nære forfattervenner, og hun mødes blandt andet fast med en lille gruppe forfatterkolleger.
Vi taler om hinandens karakterer, som om de var virkelige personer. Vi stiller spørgsmål til det, de gør, og kommenterer, hvad karaktererne siger, og overskrider på den måde grænsen til det som noget arbejdsmæssigt. Jeg kan have en veninde, der er i gang med et manuskript og så længe efter gå og tænke på det dér menneske i hendes bog, som om det var virkeligt, og det var da alligevel lidt uhyggeligt. Det er en meget god test på, om det lever, siger hun.

At bruge andre som motor i skriveprocessen


Publikum var i hvert fald ikke i tvivl om, at hendes seneste bog Hildegard levede, da de stemte på hende som modtager af Weekendavisens litteraturpris. Men for forfatteren er processen lang og ikke altid lige levende. Her bliver netværket vigtigt for processen.
Der kan godt være perioder, hvor man er godt i gang, og så kommer der pludselig en periode, hvor jeg synes, det bliver utrolig kedeligt. Mange forfattere kender det, at man sidder længe med sit eget stof, og man kender handlingen og sine egne formuleringer så godt, at man går død i det. Så er det rart at få andre øjne på. Men når nogen læser det, jeg har skrevet, så er det med mine anvisninger. Typisk spørger jeg, om de bevarer interessen og bliver fanget. Eller det kan være noget helt nørdet. Jeg har også en ven, hvor vi nogle gang ringer hinanden op, når arbejdsdagen er slut, og læser op af det, vi har skrevet i løbet af dagen. Det kan være rigtig godt bare at høre sin egen tekst, uden at man nødvendigvis skal have så meget fra den anden.

Faldgruber


At bruge sparringspartnere har for Anne Lise Marstrand-Jørgensen været en læreproces, der også har lært hende noget om typen af sparring.
Som mere grøn forfatter kan det være dyre lærepenge at lade de forkerte læse ens manuskript med risiko for, at man bliver sat i stå. Jeg har selv haft erfaring med mennesker, der var meget ivrige efter at læse og pressede på, hvor jeg sagde ok, selvom jeg ikke var tryg eller parat, og hvor det ikke blev en god oplevelse, fordi de blandede sig i ting, hvor jeg vidste, jeg havde ret. Det værste har nok været, at det har været mennesker i min nærhed med egne undertrykte kunstneriske ambitioner … og det er jo en ærgerlig erfaring, fordi det også skaber afstand efterfølgende i selve relationen, siger hun.
Derfor anbefaler hun, at man nøje overvejer, hvem man ønsker skal give feedback, og præcis hvad man gerne vil have respons på.

Andre menneskers betydning for forfatterskabet


I øjeblikket er hun i gang med efterfølgeren til Hildegard. En bog, der også har givet hende adgang til et stort og generøst fagligt netværk i kraft af den research, hun har lavet omkring Hildegards liv. Sådan udvikler netværket og venskaberne sig i takt med forfatterskabet.
I mit verdensbillede hænger det at udvikle sig som menneske sammen med dét at udvikle sig som forfatter. Så alle, der har stillet op, bakket op og bidraget med samtaler og interessant nærvær, har også haft en betydning for mit forfattersskab. Da jeg debuterede havde jeg intet netværk. Jeg havde ikke gået på kurser eller Forfatterskolen eller andre ting. Så det strejfede mig da, om der mon fandtes andre ligesom mig derude. Men der gik lang tid, nogle år før det første forfattervenskab spirede frem, og så var det ad andre veje. Det var gennem et menneskeligt møde. Faktisk gjorde jeg i begyndelsen en del for at undgå forfattermiljøer. I lang tid havde jeg svært ved at begå mig. Dengang syntes jeg, der var meget misundelse og påholdenhed og frustration over, at det er et svært hverv. Det var dét, jeg dengang kunne få øje på, og den side af mig havde jeg ikke lyst til at fodre. Men som tiden er gået, betyder det mere og mere for mig, at jeg har mennesker omkring mig, der forstår mit arbejde.

© Sofie Kragh-Müller, journalist, kommunikationskonsulent og lifecoach. Sofie har bl.a. erfaring som radiojournalist hos DR og har udgivet bøgerne Politikens bog om børnehavebarnet samt selvhjælpsbogen 100 procent far.
Illustration: Work af Ford Madox Brown.

Om at opbygge et netværk


Først kom idéen. Og alle noterne på små lapper, bagsiden af et magasin, i en notesbog der voksede langsomt. Og derefter ingenting. Så igen. En idé. Noter. Et manuskript. Et tomrum, som jeg ikke helt forstod, men som jeg senere fandt ud af handlede om mit manglende mod til at involvere andre i skriveprocessen.
Som skrivende har jeg altid haft det sådan, at selve processen foregår i et rum, hvor ingen andre har adgang. Der er kun intim kontakt mellem mig og det skrevne.
Og dog. For der er faktisk en del liv, der indrammer det skrevne og mit liv som skrivende. Der er det store fjerne netværk, læserne, cyberspace, dem der til en begyndelse for måske længe siden troede på mig og understøttede nødvendigheden af at skrive.
I det fjerne netværk er også indirekte de forfattere og skribenter, jeg beundrer og lader mig inspirere af – mere eller mindre på afstand.
Og så er der de nære netværk. Primært andre skrivende, jeg kan dele erfaringer med, og som kan være vigtige støtter i den kreative proces samt – de gange, jeg har udgivet en bog eller en tekst – en redaktør, der kan give den feedback, der gør, at teksten vokser, og man selv bliver en bedre skrivende.
Som skrivende er det min oplevelse, at jeg vokser som forfatter, når jeg går ud i verden og interagerer med andre.
Men hvordan gør man dét, når man som grøn og uerfaren forfatterspire endnu ikke har udgivet og opbygget netværket? Min vej til at blive en bedre journalist og skribent ligner mest af alt – og når man ser bort fra en indre drivende følelse af nødvendighed – et sammentræf af tilfældigheder, som dog for alvor begyndte med et brev.
Jeg kontaktede en forfatter, hvis bøger ramte mit liv næsten som en biografisk gengivelse, da jeg var omkring 18 år og kun levede for at skrive korte usammenhængende tekster og læse bøger på et klubværelse i Århus.
Ti år senere skrev jeg et brev til ham, og da han en sen aften ringede, kom det så meget bag på mig, at jeg troede, det var min afdøde morfar ved samme navn, der ringede fra det hinsides.
Et par dage senere sad han i mit køkken, og egentlig bare dét, at han sad der, med sin egen lyst til at dele og lytte gav mit skriveri en ny retning.
Du skal ud i verden, sagde han kort og godt. Underforstået: Der skal andre mennesker til.

Cyberspace


Der er mange veje ind i forfatter- og skribentfaget. Som journalist udøver jeg et håndværk, men samtidig har jeg haft mulighed for at udvikle en skrivestil og afprøve andre mindre journalistiske skriveformer.
Via artikler og korte essays til månedsbladet Nova fandt jeg pludselig en form og en måde at skrive på, som igen inspirerede mig til at afprøve nogle af de korte tekster for ukendt publikum via Facebook.
På den måde opdagede jeg for det første, at der var et publikum til de korte tekster, og for det andet at der var flere, der reagerede positivt på mine tekster.
Det kræver mod på dén måde at kaste tekster ud i cyberspace, men det er samtidig en unik udviklingsmulighed og en mulighed for at komme af med tekster, der muligvis er udgivelsesegnede, men som måske er i fare for at ende i skrivebordsskuffen, fordi man i en begynderfase kan have brug for at udvikle tingene og retningen over længere tid.
Ud over at et medie som Facebook kan være udmærket at afprøve tekster på, så er der her også en unik mulighed for at opbygge et netværk af andre skrivende.
I sidste ende førte teksterne på Facebook til, at jeg blev kontaktet omkring bidrag til bogen Andrea Hejlskov – en facebookbiografi, som igen førte til, at jeg en aften befandt mig foran en mikrofon og et publikum.

Mødet med de andre


Dér stod jeg så klokken 17 på Mojo, hvor der var bogreleaseparty på Andreas facebookbiografi, med kendte og ukendte ansigter og en lysende projektør, der blottede ikke bare mig i fysisk form, men gjorde min tekst så frygtelig nøgen. Sådan føltes det, og egentlig styrtede jeg bare ud af døren bagefter i bar frygt for de andres blikke.
Men jeg hørte og oplevede at få tilbagemeldinger bagefter, som viste, at det slet ikke var så dårlig en måde at afprøve en tekst på – og også en måde at møde andre skrivende på.
Internettet skabte denne mulighed, men man skal selvfølgelig være forberedt på, at der ingen respons er, og at den respons der kommer kan være blandet.
Alternativt kan man derfor overveje at oprette et lukket fora på nettet, hvor man inviterer andre skrivende ind, eller man kan lægge tekster ud i nogle af de ‘spirefora’, der ligger på nettet.

Mine gode råd om brug af andre i skriveprocessen

© Sofie Kragh-Müller, journalist, kommunikationskonsulent og lifecoach. Sofie har bl.a. erfaring som radiojournalist hos DR og har udgivet bøgerne Politikens bog om børnehavebarnet samt selvhjælpsbogen 100 procent far.
Forfatterfoto: Sofie Kragh-Müller.

Psst.. Vil du have respons?


Fællesskab er vigtigt. Det er ikke meningen, at forfattere og forfatterspirer skal stå alene, og der kan komme fantastiske resultater ud af gensidige råd og inspiration.
Er du mon kommet i gang med at samarbejde med andre forfatterspirer? Ved du, hvordan du skal gøre? Føler du det for grænseoverskridende? Er du bekymret for responsen – eller for at give respons?
Så læs her mine råd til både dig, der viser tekster frem, og dig, der giver respons.

Få respons på dine tekster


Et forfatterskab er helt afhængig af, at forfatteren har lyst til at udvikle sine skriveteknikker. Det gøres bedst igennem respons, enten på skrivekurser, via en manuskriptlæser eller ved at bruge forfatternetværk.
Jeg ved, at det kan være grænseoverskridende at lade andre læse dine tekster, men det er den bedste måde at komme videre på.

Råd til forfatterspiren


Respons er guld værd for enhver, der skriver. Det er en enestående chance for at finde ud af, hvordan andre opfatter din tekst, og hvad de får ud af den.
Min erfaring siger, at det ofte kommer bag på de skrivende, hvor positiv respons de også får, fordi det for mange er lettere at forvente en negativ feedback.
En respons skal gerne vise både dine styrker og give dig konkrete forslag til, hvordan du kan blive endnu bedre. Jeg har nogle råd til dig, der modtager respons, for det kræver åbenhed hos både modtager og giver at arbejde med respons.

  1. Får du respons, så vid, at det var sådan, teksten virkede på netop den læser. Andre kan have en anden reaktion, der kan hælde til både den ene og anden side, så jo flere der giver en respons, des mere klart bliver billedet for dig af, hvordan læsere reagerer. Derigennem kan du finpudse og udvikle dine tekster, og får du respons fra mange, vil du opdage spændende detaljer og effekter i din tekst, som du måske ikke engang havde opdaget var der. Samtidig får du endnu flere konstruktive forslag.
  2. Det kan af de nævnte årsager virkelig betale sig at lade andre læse din tekst. Det er blot vigtigt at huske, at en læseoplevelse tæller 100 %. Du kan altid lade være med at rette dig efter rådene, hvis du føler, at de ikke rammer det, du har brug for, men en respons er givet for at hjælpe.
  3. Fordi responsen gives for at hjælpe skal du ikke bruge tid på at forsvare din tekst, hvis du føler dig misforstået. En oplevelse i et andet menneske kan ikke argumenteres væk. Men til gengæld kan du svare på spørgsmål, hvis en responsgiver spørger til fx forståelsen af et tekststykke. Føler du dig misforstået, så sig hellere til dig selv: Okay, sådan virkede den på denne læser og spørg evt. responsgiveren eller andre om denne eller denne konkrete ændring ville give en tydeliggørelse.

Det skal understreges, at en respons aldrig må være rettet mod din person. Respons handler om at udvikle skriveteknikker. En seriøs hjælp går altid på teksten og ikke forfatteren. Alle starter vi et eller andet sted, og det sted er altid fint.

Råd til responsgiveren


Nogle kan være i tvivl om, hvordan man giver en god respons, der er virkelig konstruktiv.
Indholdsmæssigt findes der ikke nogen forkert respons, så længe responsen sigter på teksten. En rigtig respons er derfor blot en, der er konstruktiv i forhold til teksten.
Dvs. at du kan give alle dine indtryk om selve teksten til forfatteren, og uanset om andre er uenige med dig, tæller din oplevelse som læser 100 %.
Her er nogle vejledende responstips, der viser, hvordan en sådan konstruktiv respons kan gives. De handler kort sagt om at vise forfatterspiren alle hans eller hendes styrker og give råd til de områder, som han eller hun med fordel kan udvikle endnu mere.
Hold responsen i en god tone med tanke for, at forfatteren af teksten har vist den for at komme videre i skriveprocessen.

Vejledende responsregler

  1. Begynd responsen med hovedindtrykket. Det er lettere at forstå en senere respons på detaljer, hvis forfatteren kan forstå detaljerne i en overordnet ramme. Fx: Denne tekst var virkelig spændende at læse, fordi … Husk at begrunde dine vurderinger med henvisning til konkrete elementer i teksten.
  2. Fortæl dernæst, hvad du opfatter som positivt ved teksten og hvorfor. Hvad har du fx særligt hæftet dig ved, og hvad er særligt godt? Citér gerne linjer, der er særligt spændende og gode for dig. Finder du ikke noget positivt, så skriv lidt om det neutrale først (genre, tema osv.), fx: Dette oplever jeg som en tekst, der handler om jalousi. Du kan også omtale emner som fx, om personerne er levende og troværdige, stemningen intens, om replikkerne lyder som normal tale eller er for højtidelige og stive, om miljøet/kulturen kommer tydeligt til udtryk, om der er stærke billeder, symboler, rytme, sanser mv. Alle dine indtryk af tekstens indhold er mulige responsemner.
  3. Herefter kan du fortælle, hvad du evt. kunne undvære i teksten. Citér gerne sætninger, der ikke føles gode for dig. Føles noget fx som for meget/forkert? Giv råd til forfatteren om, hvilke områder forfatteren kan arbejde med for at blive endnu bedre (dialog, personkarakteristik, rytme, stemning osv.). Gennemgå eksempelvis emnerne fra punkt 2. Husk igen at begrunde dine vurderinger med konkrete henvisninger til elementer i teksten.
  4. Tilføj evt. detaljer og småting, såsom: Du skriver om denne branche, men jeg ved, at man udfører den opgave på en lidt anden måde, så undersøg og ret denne detalje, inden du udgiver novellen. Omtale af stavefejl og behov for korrekturlæsning er dog som regel ikke så vigtigt for forfatterne som at få detaljer omkring de konkrete elementer i teksten (fx handling, personer, dialog, rytme, sanser), fordi korrektur ofte klares i en senere fase.

Jeg håber, at du vil gribe chancen og både give og modtage respons, så du kan få en masse råd og inspiration til din skrivning!

© Jannie Solaas, forfatter, manuskriptlæser, skrivecoach og skrivelærer, www.solaas.dk.
Illustration: G.F.W. Hegel speaking af ukendt. Tilføjet på Wikimedia Commons af dittaeva.

Litteratur som terapi


Biblioterapi og skriveøvelser – at læse god litteratur og at skrive for at udvikle sig selv kan måske snart, ligesom med motion, blive ordineret på recept fra lægen!
Du kender det nok fra dig selv: Når man læser en bog, der virkelig fænger én, er det som at forsvinde ind i en anden verden, og når man kommer ud igen, føler man sig berørt, klogere og rigere. Men ud over en god oplevelse kan man faktisk også få det bedre pga. litteratur. Det er i hvert fald erfaringen fra England.

Biblioterapi og læseapoteker


Get into Reading hedder et projekt i England, der arbejder med at oprette læsegrupper i hele landet. Det går ud, at grupperne mødes på fx hospitaler, skoler eller biblioteker, og noveller, digte og romaner læses højt, enten af professionelle eller af deltagerne selv, hvis de har lyst.
Ofte er der tale om mennesker, der af den ene eller anden grund ikke tidligere har beskæftiget sig med litteratur, fx pga. læsevanskeligheder eller psykiske problemer. Deltagerne kan have alle mulige problemer. Bl.a. kan de lide af angstanfald, de kan være misbrugere eller have indlæringsvanskeligheder.
I læsegrupperne taler de om det, de læser, og når deltagerne har lært hinanden bedre at kende, kan de også bruge det læste til at tale om sig selv og deres liv.
Resultaterne med læsegrupperne er gode. Ifølge deltagerne selv, og de mennesker, der arbejder med læsegrupperne, sker der tydeligvis ændringer, når folk får mulighed for at beskæftige sig med litterære værker af fx Shakespeare, Dickens og Brönte. Ud over at skabe en følelse af at være en del af et fællesskab, forbedres koncentrationsevnen, det bliver lettere at abstrahere fra fysiske smerter, og den generelle livskvalitet øges.
Lægevidenskaben i England anerkender ikke officielt biblioterapi som en egentlig metode til behandling af syge, men der findes engelske læger, som er positivt indstillede, og som har taget idéen til sig. De henviser deres patienter til læsegrupperne eller sender dem på biblioteker, hvor der er indrettet læseapoteker med specielt udvalgt litteratur.

Historiefortælling for syge børn


I Danmark har Rigshospitalet arbejdet med litteratur som metode til at hjælpe syge mennesker. Mere specifikt handlede det om historiefortælling:
I projektet Ordenes magi besøgte to hekse indlagte, alvorligt syge børn og fortalte historier for dem, og ved hjælp af dukker og andet legetøj inddrog de også børnene i historiefortællingen. Når heksene var på besøg, kunne børnene låne bøger af dem, som de kunne læse sammen med forældrene senere.
Evalueringen af projektet viste, at der var mærkbare fordele ved det: Børnene åbnede sig op, og stemningen blev gladere, der blev skabt et frirum i en ellers barsk hverdag præget af sygdom, og kontakten mellem forældrene og børnene blev styrket, fordi de havde noget positivt at være sammen om, nemlig fælles læsning af de bøger, som de lånte af heksene.
Rigshospitalet fandt, at der var så mange gode følgevirkninger af historiefortælling, at de gerne ville fortsætte ordningen. Ved hjælp af fondsmidler er det derfor stadig et tilbud, som syge børn og deres forældre kan benytte sig af.

Tænkning, læring og udvikling


Hvad er det ved litteraturen og gode fortællinger, som er så gavnligt og givende? Den amerikanske psykolog Jerome Bruner mente, at vi mennesker overordnet set har to måder at tænke på: den logiske, rationelle måde og den narrative.
Den logiske, rationelle måde kender vi fra fx videnskabelige undersøgelser og matematikkens verden, og den handler om at analysere og danne teser og komme frem til løsninger på et fornuftigt grundlag.
Den narrative tænkemåde går ud på, at vi tit tænker i historier for at skabe mening i det, vi ser. Hvis vi fx ser en person, der står ved fortovskanten og ser sig fra side til side, tolker vi det straks som, at han eller hun prøver at komme over vejen. Vi skaber historier ud fra oplevelserne, vi møder dagligt og sætter dem ind i en sammenhæng.
For børnene på Rigshospitalet handler litteratur i høj grad om adspredelse og glæde i en hverdag, der ellers er præget af tristhed og smerter, men det narrative element spiller ganske givet også en vigtig rolle. Interessant er det nemlig, at fortællingerne kan hjælpe børnene med at håndtere deres egen livssituation.
I evalueringen af projektet fremgik det, at historiefortællingen giver børnene anledning til at åbne op og snakke om, hvordan det er at være syg, og hvad der er svært, fordi barnet har mulighed for at se på sig selv udefra med andre øjne.
Dermed fungerer historier som en måde at få et sprog på, som man kan bruge til at sætte ord på sin egen situation, og også erfare at andre kan have det på samme måde og også kan have svært ved at tackle det.
Det kan hjælpe en bearbejdning af egne følelser i gang, fordi man kan bruge det til at skabe mening med, og man kan identificere sig med andre og bruge andre som inspiration til håndteringen af ens eget liv.
Også skrivning kan have en god effekt og danne grobund for læring og udvikling. Inden for sociokulturel læringsteori er dette et velkendt fænomen.
I bogen Det flerstemmige klasserum gennemgår den norske professor Olga Dysthe forskellige undervisningstiltag, der havde til formål at øge elevers læringspotentiale. Et af tiltagene var bl.a. rolleskrivning, som gik ud på, at eleverne skulle skrive fortællende, fiktive tekster om det emne, undervisningen handlede om.
Resultatet var positivt. Det viste sig, at eleverne fik større udbytte af de efterfølgende samtaler i grupper, og de reflekterede mere over forskellige samfundsproblematikker.
Derfor er Dysthe fortaler for, at skolen inddrager flere forskellige undervisningsmetoder; eleverne skal lytte til både læreren og hinanden, de skal have mulighed for selv at tale og forklare sig – og de skal ikke mindst skrive. Ikke bare om det pågældende læringsområde, men også om selve læringsprocessen, fx i form af logbøger, hvor de derigennem får mulighed for at reflektere over, hvad de lærer.

At skrive sig sund


Hvad er det så, der er så godt ved at skrive?
For eleverne, som Olga Dysthe henviser til i sin bog, handler det om, at det at skrive skaber struktur og overblik, som måske ellers kan være vanskelig at opnå. Ved at skrive er det lettere at se en sammenhæng.
At skrive åbner desuden også op for nye perspektiver. Roger Säljö, en svensk professor, der beskæftiger sig med læring og udvikling, skriver i sin bog Læring i praksis – et sociokulturelt perspektiv, at mennesket er et fortællende væsen, og teksten som medium giver det mulighed for hele tiden at skabe nye fortællinger, som åbner nye perspektiver og synsvinkler på tilværelsen (s.211).
Ved at skrive kan man altså sige, at man skaber orden i sine tanker, og at man ved at skrive dem ned og sætte ord på følelser åbner op for nye og anderledes måder at anskue sin situation på.
Derfor er skrivning også oplagt at bruge i terapeutiske sammenhænge. Karen Geuther, som er eksamineret gestaltterapeut fra Nordisk Gestaltterapeutisk Institut, har i mange år beskæftiget sig med bl.a. skriveterapi, hvor man via forskellige øvelser kan bearbejde stress, negative tanker og følelser ved at skrive dem ned.
Geuther arbejder både som coach, hvis man gerne vil have sparring i forhold til ændringer i sit liv, eller hvis man er i krise eller lider af angst og depressioner. Hun siger om skriveterapi:
Når du skriver, er du fokuseret på dét ene emne eller en bestemt oplevelse. Du skal ikke forholde dig til et andet menneske samtidig, men kun til det blanke papir. Du har en større frihed og kan skrive alt ned, komme af med alle følelser og selv de værste gloser, som er inden i dig. Du har friheden til at rive papiret i stykker bagefter.
Hun fortsætter: Skriveprocessen er også terapeutisk på den måde, at det, du skriver, er tænkt mindst to gange; først tænker du tanken, så skriver du den ned samtidig med, at du læser den. Det er som at gå i terapi to gange.
Rationalet bag skriveterapi er, at når man har skrevet noget ned, er det lettere at give slip på det, fordi det så ikke er nødvendigt at gå og tænke på det hele tiden. Samtidig er det en måde at komme i kontakt med sig selv på ved at være fokuseret og opmærksom.
Karen Geuther arbejder bl.a. på en skole for voksne med psykiske lidelser, og én af hendes elever siger om skriveterapi:
Processen ved at sætte ord på situationer, tanker og følelser befrier ligesom det psykiske system for et pres og kan ofte klargøre problematikker, og når det er skrevet ned, bliver det virkeligt, reelt og kan føre til aha-oplevelser og nye, gode indsigter, erfaring, osv.

Selvterapi for forfattere


Som forfatter kan man i høj grad benytte sig af, at skrivning er en katalysator for både læring og udvikling, og at det kan bruges til at arbejde med fx manglende selvtillid og angst.
Det kan være, at du har prøvet at sidde og kæmpe med at finde de rette ord, eller at ordene slet ikke vil finde vej fra dit hoved og ud gennem fingrene for at materialisere sig på computerskærmen. Frustrerende og selvforstærkende – jo mere du prøver, jo mere frustreret bliver du, og jo mere frustreret du bliver, jo sværere bliver det … osv.!
Løsningen, som bl.a. skrivelærerne Jannie Solaas og Bente Clod anvender på deres kurser, virker måske banal og i starten lidt fremmed: Bare skriv! Beskriv din skriveproces, og hvad der er svært for dig: Hvad er det, du gerne vil, og hvad er det, som forhindrer dig/er svært for dig. Lad som om, det er dig selv, som skriver til en anden del af dig selv, så der kommer en dialog ud af det. Fx kan dialogen lyde:

Dig: Jeg vil gerne skrive.
Anden del af dig svarer: Det kan du ikke finde ud af!
Dig: Hvorfor tror du ikke det?
… og så kommer din anden del med en uddybning, som du igen kan svare på.

Du taler med andre ord med dig selv via skrivningen, hvor du får sat ord på, hvad der er på spil.
Metoden er effektiv, fordi den gør noget ukonkret og diffust håndgribeligt og mere klart, og det løser op for problemet, som er nemmere at håndtere.
Hvis det fx handler om, at du ikke tror, du kan skrive, som i ovenstående eksempel, så får du sat ord på din angst, og at se det på skrift gør det mindre farligt og mere overkommeligt, fordi du får distance til det og kan se det mere objektivt.
Det er i øvrigt også en metode, som kan anvendes til de personlige problemer, man kan komme ud for, og princippet er det samme: Man skriver til sig selv og lader sig selv svare. Det skaber struktur i de tanker, som flyver rundt i hovedet, og man kan se problemet mere klart.
Og dermed er det lettere at forholde sig til og gøre noget ved.

© Karina Andersen. Karina Andersen er cand. mag. i sprogpsykologi og arbejder til daglig som tekstmedarbejder.
Illustration: From Darkness, The Light af Johann Nepomuk Ender.
Litteratur:
Læs mere om Get into reading-projektet i England: http://thereader.org.uk.
Artikler på internettet om projektet:
http://www.guardian.co.uk/books/2008/jan/05/fiction.scienceandnature (d. 29. august 2010) og
http://www.information.dk/153260 (d. 29. august 2010) og
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/286761:Liv---Sjael--Boeger-letter-det-tunge-sind (d. 29. august 2010).
Læs om læring og skrivning i: Det flerstemmige klasserum af Olga Dysthe (Forlaget Klim, 1997) og Læring i praksis. Et sociokulturelt perspektiv af Roger Säljö (Hans Reitzels Forlag, 2003).
Læs mere om Rigshospitalets tilbud til indlagte børn på: www.bup.rh.dk.
Læs mere om den narrative tænkemåde i: Actual minds, possible worlds af Jerome Bruner (Harvard University Press, 1986).